RP366
Stazione di derivazione elettrica di Mortara
Mortara (Pavia)
1926