RP3
Tomba Ferdinando Golzi
Milano, Cimitero Monumentale
1910