RP470
Tomba Marco Praga
Milano, Cimitero Monumentale
1929

RP470_TombaPraga