RP137
Tomba Norsa
Milano, Cimitero Monumentale
1919-1920